Belgische rassenlijst?

Alle rassen van landbouwgewassen die in Europa verkocht worden, moeten geregistreerd zijn op de officiële rassenlijst van één van de lidstaten.

Dat houdt o.a. in dat ze in de praktijk getest worden en hun prestaties vergeleken worden met reeds bestaande rassen. Op die manier willen de Europese lidstaten zich ervan vergewissen dat alleen rassen die effectief béter zijn dan bestaande rassen, en/of nieuwe kenmerken bevatten, op de markt komen.

In België voert ILVO voor de Vlaamse Overheid deze officiële rassenproeven uit.

Lees over de procedure vóór registratie

Daarnaast geeft ILVO jaarlijks een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst uit, waarin de prestaties van alle rassen op de Belgische rassenlijst gedurende minstens twee jaar overzichtelijk te vergelijken zijn.

Lees over de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst ná registratie

In beide gevallen worden de proeven georganiseerd volgens een strikt protocol, verspreid over Vlaanderen.

Hoe en waar worden de rassen getest?

Vragen?

Contacteer ons

Joke Pannecoucque

Expert plantaardige productie