Na registratie: beschrijvende en aanbevelende rassenlijst

Extra beproeving van de rassen NA opname op de Belgische rassenlijst is noodzakelijk om de eigenschappen van de rassen te kennen onder specifieke uitbatingsvoorwaarden en om regionale invloeden te bestuderen. Samen met officiële proeven voor de nationale rassencatalogus, vormen deze extra proeven de basis voor de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst die ILVO elk jaar publiceert.

Wat?

De beschrijvende en aanbevelende rassenlijst geeft een overzicht van de landbouwkundige waardering van alle rassen van de voedergewassen en groenbedekkers opgenomen op de Belgische nationale rassenlijst. De rasvergelijkingen zijn gebaseerd op basis van proefveldgegevens uit de periode 1985 tot op heden.

Waarom?

De lijst wordt jaarlijks opgesteld met als doel landbouwers juist te informeren over de kenmerken van alle in België opgenomen rassen en in het bijzonder van de nieuw toegelaten rassen. Aan de hand van deze rassenlijst kunnen zij op een objectieve manier de rassen kiezen die het best aan hun bedrijfsspecifieke noden voldoen.

Vooral voor voedergewassen die op het bedrijf zelf verbruikt worden, is de nood aan een aanbevelende rassenlijst zeer groot. Dit omwille van het feit dat men zich moeilijk een beeld kan vormen over de opbrengst en de kwaliteit van het geoogste product.

Ook in het kader van de Europese eenheidsmarkt zijn de rassenlijsten een bijzonder belangrijk instrument. Het zijn unieke documenten waarin objectieve en betrouwbare informatie gegeven wordt over de gedragingen van de nieuwe rassen onder onze Belgische klimatologische en ecologische voorwaarden.

Hoe werkt het?

De informatie in de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de cultuur- en gebruikswaardeproeven vóór registratie met aanvullende proeven na registratie, zodat de gegevens van minstens drie proefjaren met zes tot zeven proeven per jaar verwerkt worden.

  • Bij de beschrijving worden de resultaten van alle rassen uit de Belgische rassencatalogus gegeven, zodat in één oogopslag nieuwe en oudere rassen kunnen vergeleken worden.
  • Voor aanbeveling worden rassen met een gunstige beoordeling voor de belangrijkste landbouwkundige kenmerken uitgekozen.

Bekijk de lijst per gewas