Zoekresultaten voor Kuilmaïs

Nieuws | 08/02/2017

Stay-green-kuilmaïs is louter cosmetisch

Stay-green-kuilmaïs is louter cosmetisch

Bio-ingenieur Jolien Swanckaert (UGent – ILVO) bestudeerde in haar doctoraatsonderzoek het belang en de gevolgen van stay-green bij kuilmaïs.

Onderzoeksprojecten

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij: focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

Door gewasdiversificatie verruimt men de nauwe rotatie van kuilmaïs en gras en doorbreekt men de monocultuur van maïs op bepaalde percelen. ILVO onderzoekt concreet twee alternatieven: de teelt van voedersorghum en de mengteelt kuilmaïs-klimboon.

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij: focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

rundveeloket.be

Keuze van het gepaste maïsras

Maar welke parameters spelen echt een rol in de keuze en welk kuilmaïsras past het best in uw rantsoen? In de Beschrijvende en Aanbevelende rassenlijst, die jaarlijks door ILVO wordt uitgegeven, worden enkele belangrijke kenmerken per maïsras gescoord.

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

Als er ruim voldoende kuilmaïs aanwezig is, kan deze ook een deel van het gras in het rantsoen vervangen. Extra eiwitcorrectie zal dan wellicht aan de orde zijn en ook de structuurwaarde vraagt hier bijkomende aandacht. Aanvulling met wat stro kan nodig zijn.

rundveeloket.be

Maïs

Maïs Algemeen Kuilmaïs Korrelmaïs Nuttige links Algemeen Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen) Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais.

rundveeloket.be

Nieuwe CVB-tabel veevoedergrondstoffen

Berekening van de voederwaarde van kuilmaïs in functie van de inkuilduur: De voederwaarde van snijmaiskuil kan nu voor elk gewenste inkuilduur berekend worden door in de vrij toegankelijke online CVB voederwaardecalculator de gewenste inkuilduur en chemische samenstelling van de snijmaiskuil in te vullen en vervolgens met een druk op de knop de bijbehorende

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

Daarnaast is er ook nog kuilmaïs-, gerst- en triticaleproductie. In de toekomst wil Philip nog meer inzetten op eiwitrijke teelten. Zo experimenteert hij met veldbonen in een mengteelt met triticale, ter vervanging van ingevoerde soja. Daarnaast zette hij vorig jaar een windmolen.

rundveeloket.be

Ruwvoer

Voederbieten kunnen het jaarrond vervoederd worden, deels in verse toestand en deels als mengkuil met hetzij kuilmaïs, hetzij een ander droog voedermiddel. Gebruik van spruitstokken in het melkveerantsoen (EIP-project Veg-Cat, 2020) Reststromen uit de groenteproductie kunnenals voeder dienen voor rundvee.