Zoekresultaten voor Voedergewassen

rundveeloket.be

Kostprijsraming voedergewassen

Kostprijsraming voedergewassen

Kostprijsraming voedergewassen geactualiseerd Grasland -maïs -voederbieten -grasklaver Download de tabel Kostprijzen van op het bedrijf geteelde voedergewassen verschillen sterk naargelang de bedrijfsstructuur, grondsoort, management,vruchtwisseling,...

Activiteiten

Webinar voedergewassen (LCV) deel 3: Onkruidmanagement in voedergewassen

Meer info en andere data in deze reeks

Webinar voedergewassen (LCV) deel 3: Onkruidmanagement in voedergewassen

Programma Van 20u00 tot 22u00 LCV-webinar: Onkruidmanagement in voedergewassen - updates uit het onderzoek. Actualiteiten uit het knolcyperusonderzoek.Onkruidbestrijding in maïs.Driftreductie bij maïs en bieten.Hoe puntvervuiling voorkomen?Deze studievergaderingen komen in aanmerking voor de bijscholing Fytolicentie.

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.

Activiteiten

Webinar voedergewassen (LCV) deel 6: Onkruidmanagement in voedergewassen

Meer info en andere data in deze reeks

Webinar voedergewassen (LCV) deel 6: Onkruidmanagement in voedergewassen

Programma Van 20u00 tot 22u00 LCV-webinar: Onkruidmanagement in voedergewassen - updates uit het onderzoek Actualiteiten uit het knolcyperusonderzoek.Onkruidbestrijding in maïs.Driftreductie bij maïs en bieten.Hoe puntvervuiling voorkomen?Deze studievergaderingen komen in aanmerking voor de bijscholing Fytolicentie.

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.

Activiteiten

Webinar voedergewassen (LCV) deel 7: Onkruidmanagement in voedergewassen

Meer info en andere data in deze reeks

Webinar voedergewassen (LCV) deel 7: Onkruidmanagement in voedergewassen

Programma Van 13u00 tot 15u00 LCV-webinar: Onkruidmanagement in voedergewassen - updates uit het onderzoek Actualiteiten uit het knolcyperusonderzoek.Onkruidbestrijding in maïs.Driftreductie bij maïs en bieten.Hoe puntvervuiling voorkomen?Deze studievergaderingen komen in aanmerking voor de bijscholing Fytolicentie.

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.

Activiteiten

Webinar voedergewassen (LCV) deel 4: ziekten en plagen in voedergewassen

Meer info en andere data in deze reeks

Webinar voedergewassen (LCV) deel 4: ziekten en plagen in voedergewassen

Programma Van 20u00 tot 22u00 LCV-webinar: Ziekten en plagen in voedergewassen - updates uit het onderzoek Actualiteiten over zaaizaadontsmettingen bij maïs.Gerstvergelingsvirus en de rol van maïs als waardplant.Ziekten en plagen bij voederbieten.Aanwezigheid en preventie van mycotoxines in maïskuilenDeze studievergaderingen komen in aanmerking voor

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.

Activiteiten

Webinar voedergewassen (LCV) deel 2: ziekten en plagen in voedergewassen

Meer info en andere data in deze reeks

Webinar voedergewassen (LCV) deel 2: ziekten en plagen in voedergewassen

Programma Van 13u00 tot 15u00 of van 20u00 tot 22u00 LCV-webinar: Ziekten en plagen in voedergewassen - updates uit het onderzoek Actualiteiten over zaaizaadontsmettingen bij maïs.Gerstvergelingsvirus en de rol van maïs als waardplant.Ziekten en plagen bij voederbieten.Aanwezigheid en preventie van mycotoxines in maïskuilenDeze studievergaderingen

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.

Activiteiten

Studieavond 2: pre-ecoregelingen 2022 voor de sector van de voedergewassen

Studieavond 2: pre-ecoregelingen 2022 voor de sector van de voedergewassen

landbouwers kunnen intekenen op volgende éénjarige pre-ecoregelingen: Inzaai van productief kruidenrijk graslandEcologisch beheer graslandInzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teeltenPrecisielandbouw Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwlandDaar verschillende van deze pre-ecomaatregelen zeer relevant zijn voor de sector van de voedergewassen

Organisatie van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen), Inagro, HoGent, ILVO en Louis bolk Instituut.

Activiteiten

Studieavond 1: pre-ecoregelingen 2022 voor de sector van de voedergewassen

Studieavond 1: pre-ecoregelingen 2022 voor de sector van de voedergewassen

landbouwers kunnen intekenen op volgende éénjarige pre-ecoregelingen: Inzaai van productief kruidenrijk graslandEcologisch beheer graslandInzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teeltenPrecisielandbouw Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwlandDaar verschillende van deze pre-ecomaatregelen zeer relevant zijn voor de sector van de voedergewassen

Organisatie van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen), Inagro, HoGent, ILVO en Louis bolk Instituut.