Voederbieten

Voederbieten zijn aan een opmars bezig in België. Hoewel de voederbietenteelt in de jaren ’40 in België arealen bereikte van ongeveer 75.000 ha, daalde dat areaal sterk tot een dieptepunt van zo’n 2.600 ha in 2007. Dankzij Rhizoctonia tolerante rassen en betere mechanisatiemogelijkheden lijken voederbieten de laatste jaren opnieuw een interessante keuze. In 2022 teelden Belgische landbouwers 5.646 ha voederbieten. Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee.

Voederbietrassen worden onderverdeeld in twee groepen op basis van hun droge stofgehalte. Voederbieten met een hoger droge stofgehalte realiseren een zeer hoge droge stofopbrengst per hectare, maar hebben het nadeel dat ze iets harder kunnen zijn, waardoor dieren ze moeilijker kunnen eten. Meestal is het voor deze types voederbieten nodig om de bieten machinaal te verkleinen alvorens deze te voederen aan melk- of vleesvee.

Het is voor landbouwers zeker ook raadzaam om de tolerantie tegen Rhizoctonia in rekening te nemen tijdens het kiezen van een geschikt ras. Vooral in lichtere zand(leem)bodems en tijdens natte zomers durven problemen met de bodemgebonden schimmel Rhizoctonia

zorgen voor grote opbrengstverliezen. Op de ILVO rassenlijst staat voor elk ras de tolerantie tegen Rhizoctonia weergegeven.

Bekijk de beschrijvende rassenlijst van voederbieten 2024

Bekijk de lijst van de kwekers en vertegenwoordigers van voederbieten 2024

Vaak gestelde vragen over voederbieten