Voederbieten

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee. Een rantsoen met voederbieten kan de hoeveelheid krachtvoeder beperken.

Momenteel zijn voldoende mogelijkheden ter beschikking om de arbeidsbehoefte in het voorjaar, bij de oogst en bij de vervoedering aanzienlijk te verminderen. Door het inschakelen van voederbieten in de vruchtwisseling kan de maïsmonocultuur doorbroken worden.

Ondanks deze eigenschappen liep het areaal voederbieten na 2000 sterk terug. Eén van de oorzaken was het vaker optreden van de ziekte Rhizoctonia solani. In 2008 en 2009 nam het areaal voederbieten in Vlaanderen terug toe omwille van de onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van suikerbietpulp en omdat er op de Belgische rassencatalogus een ras is opgenomen met goede Rhizoctonia-tolerantie.

Sedert 2015 is het areaal aanzienlijk gestegen omdat voederbieten zeer goed passen als derde teelt op het veebedrijf in het kader van het nieuwe GLB. In 2020 bedroeg het Belgische areaal voederbieten ongeveer 3.770 ha.

Bekijk de beschrijvende rassenlijst voederbieten 2021

Vaak gestelde vragen over voederbieten

Over de Belgische rassenlijst

Alle rassen van landbouwgewassen die in Europa verkocht worden, moeten geregistreerd zijn op de officiële rassenlijst van één van de lidstaten. Dat houdt o.a. in dat ze in de praktijk getest worden en hun prestaties vergeleken worden met reeds bestaande rassen. In België voert ILVO voor de Vlaamse Overheid deze officiële rassenproeven uit.

Daarnaast geeft ILVO jaarlijks een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst uit, waarin de prestaties van alle rassen op de Belgische rassenlijst gedurende minstens twee jaar overzichtelijk te vergelijken zijn.

In beide gevallen worden de proeven georganiseerd volgens een strikt protocol, verspreid over Vlaanderen.