Groenbedekkers

Een groenbedekker heeft een gunstige invloed op de structuur van de bodem. In het kader van de milieuproblematiek krijgt het gebruik van groenbedekkers een extra dimensie: voorkomen van uitspoeling van nitraten in de herfst- en winterperiode en ervoor zorgen dat de nutriënten voor de volgende teelt beschikbaar zijn.

Bekijk de rassenlijsten per groenbedekker

Gewas
Bladrammenas
Gele mosterd
Wikken
Facelia
Raaigrassen
Rogge

Print
print kwekers en vertegenwoordigers


Vaak gestelde vragen over groenbedekkers

Over de Belgische rassenlijst

Alle rassen van landbouwgewassen die in Europa verkocht worden, moeten geregistreerd zijn op de officiële rassenlijst van één van de lidstaten. Dat houdt o.a. in dat ze in de praktijk getest worden en hun prestaties vergeleken worden met reeds bestaande rassen. In België voert ILVO voor de Vlaamse Overheid deze officiële rassenproeven uit.

Daarnaast geeft ILVO jaarlijks een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst uit, waarin de prestaties van alle rassen op de Belgische rassenlijst gedurende minstens twee jaar overzichtelijk te vergelijken zijn.

In beide gevallen worden de proeven georganiseerd volgens een strikt protocol, verspreid over Vlaanderen.