Persbericht ILVO-rassenlijst maïs 2020

20/12/2019
maïs op een akker
De nieuwe ILVO rassenlijst maïs 2020

De nieuwe ILVO rassenlijst 2020 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden via https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst/. De website bevat naast een rassenoverzicht ook teeltinformatie en een lijst met kwekers en vertegenwoordigers van de vermelde rassen. De ILVO rassenlijst telt 7 nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen en 1 nieuw aanbevolen korrelmaïsras.

Kuilmaïs

Kuilmaïs is met een areaal van 175.875 ha in 2019 één van de belangrijkste voedergewassen in België. Voor de aankoop van zaaizaad kunnen de landbouwers beroep doen op de beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten van ILVO, die jaarlijks worden vernieuwd. Dit maakt het voor de landbouwer mogelijk om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken op basis van objectieve resultaten.

In 2020 worden zeven nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen toegevoegd aan de ILVO rassenlijst, namelijk: Papageno, Rancador, KWS Magnet, Caroleen, KWS Saltare, KWS Grandezza en ES Palladium. Het ras LG31207 wordt na twee proefcycli opgenomen op de Belgische beschrijvende rassenlijst. Om een aanbeveling te krijgen moeten rassen minimum drie proefjaren doorlopen hebben.

Korrelmaïs

Korrelmaïs vertegenwoordigde in 2019 een areaal van 48.867 ha. Maïsrassen die een hoge korrelopbrengst en een laag vochtgehalte garanderen, zijn gewenst voor de teelt van korrelmaïs. Dit kan vertaald worden in rassen die vroeger afrijpen. Op de ILVO rassenlijst staan dit jaar 25 korrelmaïsrassen waarvan 1 nieuw aanbevolen variëteit, Henley.

Vragen?

Contacteer ons

Joke Pannecoucque

Expert plantaardige productie

Ook interessant