Persbericht ILVO-rassenlijst voederbieten en maïs 2022

22/12/2021
Maize

De nieuwe ILVO rassenlijst 2022 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden via https://rassenlijst.ilvo.vlaanderen.be/nl/. De website bevat naast een rassenoverzicht ook teeltinformatie en een lijst met kwekers en vertegenwoordigers van de vermelde rassen. De ILVO rassenlijst telt 1 nieuw voederbietras, 9 nieuwe kuilmaïsrassen en 4 nieuwe korrelmaïsrassen.

Voederbiet

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee.

In 2022 wordt één nieuw voederbietras toegevoegd aan de ILVO rassenlijst, namelijk: Enermax. Enermax werd vergeleken ten opzichte van enkele referentierassen van zowel de Belgische als Franse rassenlijst. Alle referentierassen zijn ook terug te vinden op de ILVO rassenlijst.

RasKwekerVertegenwoordiger
EnermaxDLF Seeds A/SDLF

Kuilmaïs

Kuilmaïs is met een areaal van 183.159 ha in 2021 één van de belangrijkste voedergewassen in België. Voor de aankoop van zaaizaad kunnen de landbouwers beroep doen op de beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten van ILVO, die jaarlijks worden vernieuwd. Dit maakt het voor de landbouwer mogelijk om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken op basis van objectieve resultaten.

In 2022 worden vijf nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen toegevoegd aan de ILVO rassenlijst, namelijk: Emeleen, Apolonio, LG31224, ES Discover en Likoer. De rassen KWS Curacao, LG31217, Fieldplayer en LG31265 worden na twee proefjaren opgenomen op de Belgische beschrijvende rassenlijst. Om een aanbeveling te krijgen moeten rassen minimum drie proefjaren doorlopen hebben. In onderstaande tabel worden de kwekers en vertegenwoordigers van deze nieuw aanbevolen rassen weergegeven.

RasKwekerVertegenwoordiger
EmeleenLIMAGRAIN EUROPE (F)LIMAGRAIN BELGIUM NV
ApolonioKWS - Einbeck (D)KWS BENELUX BV
LG31224LIMAGRAIN EUROPE (F)LIMAGRAIN BELGIUM NV
ES DiscoverEURALIS SEMENCES - BLOIS (F)
LikoerFEIHERR VON MOREAU SAATZUCHTEUROCORN BENELUX

Korrelmaïs

Korrelmaïs vertegenwoordigde in 2021 een areaal van 48.180 ha. Maïsrassen die een hoge korrelopbrengst en een laag vochtgehalte garanderen, zijn gewenst voor de teelt van korrelmaïs. Dit kan vertaald worden in rassen die vroeger afrijpen. Op de ILVO rassenlijst staan dit jaar 20 korrelmaïsrassen waarvan 1 nieuw aanbevolen variëteit, KWS Memento. De rassen KWS Giulio, KWS Zeagrano en KWS Curacao worden na twee proefjaren opgenomen op
de Belgische beschrijvende rassenlijst. Om een aanbeveling te krijgen moeten rassen minimum drie proefjaren doorlopen hebben. In onderstaande tabel wordt de kweker en vertegenwoordiger van dit nieuw aanbevolen ras weergegeven.

RasKwekerVertegenwoordiger
KWS MementoKWS - Einbeck (D)KWS BENELUX BV

Lees het volledig persbericht

ILVO-rassenlijst voederbieten en maïs 2022

Vragen?

Contacteer ons

Joke Pannecoucque

Expert plantaardige productie

Ook interessant

Persbericht 16/01/2024

ILVO-rassenlijst voederbieten en mais 2024

Maize
Als landbouwer is het verstandig om je rassenkeuze af te stemmen op je eigen bedrijfssituatie. Informeer je goed, bestudeer de verschillende kenmerken van de rassen en bepaal welke belangrijk zijn voo...